Alarm over IP

ProdaCom heeft voor verschillende beveiligingsniveaus een Alarm over IP (AoIP) oplossing, die voldoet aan alle normen uit de verzekeringswereld. Onze diensten ondersteunen zowel beveiligingsniveau AL0 als het meest voorkomende AL1, en ook het hogere AL2 risico. ProdaCom heeft een beveiligingsconcept ontwikkeld voor het geborgd en veilig doormelden van alarmberichten naar bijna alle particuliere alarmcentrales in Nederland.

Slimmer en efficiënter

De opkomst van het Internet Protocol (IP) heeft grote gevolgen voor alarmsystemen en de alarmoverdracht naar particuliere alarmcentrales, door de klant vaak aangeduid als ‘meldkamer’. IP maakt slimmere en efficiëntere beveiligingsconcepten mogelijk dan de traditionele telefoonlijn. Beveiliging gaat een nieuw tijdperk in.

Waarom Alarm over IP?© 2018 ProdaCom
Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Klachtenregeling
isp logo registrar logo hip logo ictwaarborg logo Mollie logo